ПОЛІТИКА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ ТОВ «ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ« КОМПЛЕКС СОЛЮШЕНС »

bureau-veritas

РОЗДІЛИ

1.Корпоративна та соціальна відповідальність

1.1 Цінності компанії

1,2 Управління якістю

2. Політика ділової етики

2,1 Мета і сфера застосування

2,2 Що таке Етика?

2,3. Чому етика?

2,4 Зобов’язання і відповідальність

2,5 Ділова етика

2.5 / 1 Дотримання Законів, Правил і Норм

2,6 Точний облік

2,7 Конфлікт інтересів

2,8 Подарунки

2,9 Конфіденційна інформація

2,1,1 Ресурси Компанії

2,1,2 Поведінка співробітників

2,1,3 Дискримінація

2,1,4 Боротьба з хабарництвом і корупцією

2,1,5 Заборони компанії Complex Solutions

2,1,6 Співробітникам Компанії суворо забороняється

2,1,7 Конкурентна і антимонопольна політика

2,1,8 Роз’яснення

2,1,9 Експортна, імпортна політика і політика щодо дотримання законів про міжнародну торгівлю

2,2,1 Антібайкотное законодавство

2,2,2 Компанія Complex Solutions забороняє

2,2,3 Анонімність

2,2,4 Розслідування та заходи щодо усунення

2,2,5 Відповідні дії

2,2,6 Охорона здоров’я, праці та навколишнього середовища

2,2,7 Чесність

3. Охорона здоров’я, праці та навколишнього середовища

3,1 Довкілля

4.Людські ресурси

4,1 Рівні умови працевлаштування

4,2 Найм і розвиток персоналу

4,3 Винагорода

4,4 Взаємовідносини

4,5 Скорочення персоналу

4,6 Обсяг робіт

4,7 Обов’язки

5. Політика по боротьбі з корупцією та хабарництвом

5,1 Введення

5,2 Мета

5,3 Область застосування

5,4 Політика

5,5 Обов’язки

5,6 Дотримання зобов’язань політики

1.Корпоративна та соціальна відповідальність

1.1 Цінності компанії

Компанія Complex Solutions здійснює свою діяльність за принципом соціальної відповідальності, і наша діяльність відповідає місцевим законам, культурі і умов здійснення діяльності в рамках ділової етики Компанії.

Політика корпоративної і соціальної відповідальності компанії Complex Solutions

Метою компанії Complex Solutions є забезпечення сталого добробуту наших клієнтів, співробітників і партнерів. Complex Solutions зобов’язується відповідально здійснювати свою діяльність, тобто поважати безпеку і здоров’я наших співробітників, захищати навколишнє середовище, поважати права наших співробітників і суспільства, для якого ми здійснюємо свою діяльність, і робити внесок в соціально-відповідальна розвиток такого суспільства.

Політика корпоративної соціальної відповідальності компанії Complex Solutions розроблена на основі ділової етики нашої компанії, керується міжнародними стандартами і передовими практиками, укупі з нашим прагненням до досконалості в здійсненні нашої діяльності в цілому. Компанія Complex Solutions пишається тим, що завдяки зусиллям наших співробітників компанія є відповідальною, затребуваною і шанованою.

Керівництво компанії Complex Solutions несе відповідальність за реалізацію цієї політики і надає необхідні ресурси для виконання зобов’язань кожного члена нашої компанії. Відповідальність за наше здійснення діяльності відповідно з такою політикою покладається на всіх співробітників компанії.

Справжня політика повинна бути зрозумілою, реалізовуватися і виконуватися всіма співробітниками організації, а також періодичному оновленню у відповідності до сучасних вимог.

1.2 Управління якістю

Компанія зобов’язується надати нашим клієнтам високоякісні послуги за допомогою загального управління якістю з метою виправдання очікувань клієнтів. Ми прагнемо до постійного і активному здійсненню та вдосконалення своєї діяльності за допомогою Системи управління якістю, яка відповідає вимогам ISO 9001: 2008, а також інших специфічних стандартам, які можуть застосовуватися до нашої діяльності.

Програма системи управління якістю компанії Complex Solutions широко використовується в усьому світі і включає в себе всі функції організації. Ця система заснована на процесах контролю і розвитку всіх операцій і функцій Компанії, визначених і встановлених для здійснення діяльності відповідних керівників оперативного підрозділу. Виконання даних процесів в щоденному здійсненні діяльності є обов’язковим, і старанно дотримується кваліфікованими і досвідченими співробітниками.

Філософія компанії Complex Solutions заснована на наданні висококласних послуг світового рівня. Незалежно від розміру компанії, обсягу робіт або виду транспортного засобу, компанія в першу чергу орієнтована на клієнта і задоволення потреби клієнта. За допомогою системи управління якістю і економічно вигідних рішень щодо вибору товарів і послуг, компанія Complex Solutions гарантує, що цілі Компанії включають, але не обмежуються:

Повним розумінням вимог наших Клієнтів

Швидким і професійним наданням необхідних Послуг

Безперебійним забезпеченням ефективних і бездоганних рішень щодо вибору товарів і послуг.

Ухвалою можливостей удосконалення завдяки відгукам клієнтів

Більш того, так як Постачальники відіграють важливу роль в процесі забезпечення якості, особлива увага приділяється пошуку постачальників і їхніх послуг, відповідних нашим вимогам. Постачальники відбираються на основі своєї робочої продуктивності, але перевага віддається тим постачальникам, які вже продемонстрували свої високоякісні стандарти. Постачальники отримують точні інструкції, а їх виконання суворо контролюється. Всі невідповідності реєструються, в результаті чого, щодо постачальників застосовуються коректувальні заходи. Робота постачальників регулярно перевіряється на виявлення невідповідностей.

Керівник по контролю за якістю та дотриманням технологічного процесу, Начальники Відділів і Керівники філій несуть відповідальність за забезпечення дотримання всіх вимог щодо Системи управління якістю. До того ж, Керівник з контролю за якістю та дотриманням технологічного процесу несе відповідальність за забезпечення оновлення всіх процесів при необхідності, за ведення всіх журналів та іншої документації, що відноситься до Системи управління якістю, і за проведення регулярних перевірок якості і дотримання технологічного процесу.
Політика якості повинна розроблятися, реалізовуватися і дотримуватися на всіх рівнях організації, а також підлягати періодичному оновленню для відповідності сучасним вимогам і ефективності.

2. Політика ділової етики

2.1 Мета і сфера застосування

Метою цього документа є роз’яснення всім співробітникам організації про важливість ділової етики та зобов’язаннях самої компанії дотримуватися ділової етики. Дотримання цього документа є обов’язковим.

2.2 Що таке Етика?

Згідно Вікіпедії «Ділова етика це сукупність етик, які досліджують моральні протиріччя, пов’язані з соціальною відповідальністю під час ведення бізнесу в будь-якій економічній системі». Погляд ділової етики падає на різну комерційну діяльність і задається питанням: «Чи правильно чи неправильно це з точки зору етики?». Як і для будь-якої компанії і організації, це питання є важливим і для нас.

2.3  Чому етика?

Дуже важливо, що ми, незалежно від того чи є ми окремими особами або працівниками цієї компанії, розуміємо як ми повинні ставитися один до одного, до наших замовників, клієнтам і будь-якого іншого особі, з яким ми контактуємо протягом нашого робочого дня.

По суті, етика визначає, які ми люди, і які цінності керують нами під час наших щоденних справ, і як ці цінності керують нами, коли ми приймаємо рішення, і як ми ведемо бізнес компанії. Компанія, одного разу зіпсувала свою репутацію через скандал або неналежної поведінки, ніколи не зможе її відновити. Така репутація вплине на організацію в цілому, незалежно від того хто був винен.

2.4 Зобов’язання і відповідальність

Компанія Complex Solutions несе зобов’язання за те, щоб вся її міжнародна діяльність здійснювалася відповідно до застосовних законодавчих і нормативних вимог, а також високими стандартами етичного ведення бізнесу.

Співробітники компанії Complex Solutions несуть відповідальність за контроль того, щоб ні один з напрямків діяльності компанії Complex Solutions не порушувало законодавчі та нормативні вимоги, і за дотримання стандартів етичного ведення бізнесу, тому що такі дії підлягають дисциплінарним стягненням, в свою чергу призводять до звільнення і / або до особистої кримінальної або цивільної відповідальності.

Кожен співробітник компанії Complex Solutions несе відповідальність за інформування про будь-яке порушення або її думку, порушення правових або нормативних вимог, безпосередньому керівнику або члену Комітету з нагляду і контролю у відповідності із розділом Компанії.

2.5 Ділова етика

У цьому документі коротко викладається, що саме компанія вважає доречним або недоречним в своїй щоденній діяльності: що для нас Корпоративна етика.

Наша ділова етика є однією з найважливіших аспектів у веденні бізнесу, в якому ми взаємодіємо з різними клієнтами, замовниками, агентами та іншими особами по всьому світу. Маючи стільки ділових зв’язків, тобто різні культури і способи ведення бізнесу, Етичний кодекс нашої Компанії, з усіма цінностями і принципами, які є незмінними протягом вже багатьох років, буде вирішувати необхідні питання і сприяти в прийнятті грамотного і етичного рішення.

Корпоративна поведінка компанії Complex Solutions грунтується на відповідальній, чесної діяльності та дотриманні ділової етики, а співробітники компанії Complex Solutions повинні діяти в інтересах Компанії. Інтересам Компанії може бути завдано збитків в разі зіткнення інтересів між співробітниками, зокрема, в результаті хабарництва та корупції.

Політика компанії Complex Solutions керується подальшими інструкціями і використанням практичного сенсу, логіки і основних норм поведінки на міжнародному рівні, тим самим спрямовуючи кожного співробітника вибирати правильний спосіб дії з урахуванням етичних норм в повсякденній трудовій діяльності.

Наша політика ділової етики надає співробітникам базові принципи, необхідні для управління поведінкою всіх співробітників компанії Complex Solutions в здійсненні своїх обов’язків. Керівний принцип – ні репутація компанії Complex Solutions цілому, ні репутація місцевих філій не зможе бути зіпсована, якщо особливості ділових практик або будь-яких операцій були публічно розголошені.

Недотримання Етичного кодексу співробітниками або будь-який інший політики та інструкцій компанії Complex Solutions може привести до серйозного дисциплінарного порушення і звільнення співробітників порушників.

Якщо який-небудь співробітник вважає, що стандарти Кодексу та інших політик виконуються некоректно, то ця проблема повинна бути оголошена. З цією метою, компанія Complex Solutions встановила заходи щодо забезпечення умов, при яких будь-який співробітник може висловити свою думку, не турбуючись про заходи у відповідь.

Нижче наведено список деяких принципів, з якими наша компанія стикається кожен день. Цей список не обмежується тільки нижче викладеним.

Примітка: Простий метод: Якщо що-небудь невірна, або змушує вас кілька разів подумати, то першим ділом зверніться за порадою.

2.5/1 Дотримання Законів, Правил і Норм

Всі співробітники повинні слідувати і дотримуватися місцеві закони, правила і норми країни, в якій вони ведуть діяльність. Зрозуміло, це є обов’язковим.

2.6 Точний облік

Компанія Complex Solutions вимагає, щоб всі звітні документи Компанії були точними і коректними і велися відповідно до вимог Системи управління якістю, які розроблялися на основі визнаних і стандартних міжнародних ділових практик. Крім точності обліку, облікова ділових операцій і документи зберігаються або видаляються тільки відповідно до вказівок Компанії з ведення обліку. Для забезпечення належної перевірки і перевірок за станом рахунків, в кожній філії компанії Complex Solutions є фінансовий директор, який відповідає за точність бухгалтерських рахунків. Доходи і витрати реєструються в супровідній і технічної документації. Крім регулярних періодичних внутрішніх аудиторських перевірок, зовнішні аудиторські перевірки проводяться щорічно для забезпечення застосування передових практик.

2.7 Конфлікт інтересів

У що б то не стало, необхідно уникати ситуацій, які викликають або можуть викликати конфлікт особистих інтересів і інтересів компанії. Для забезпечення дотримання нормативних положень Компанії, співробітники повинні повідомляти інформацію, яка перешкоджає можливості дотримуватися такі нормативні положення в здійсненні щоденної діяльності або будь-яких операцій. Комерційна діяльність здійснюється неупереджено і справедливо без будь-яких концесій для обміну особистими вигодами. Це також застосовується до отримання подарунків, пожертвувань і т.д., які можуть вплинути на одержувача.

2.8 Подарунки

Подарунки будь-якого характеру, які впливають, або можуть вплинути, скомпрометувати або зобов’язати одержувача (співробітника компанії) заборонені, незалежно від причини його дарування.

2.9 Конфіденційна інформація

Інформація компанії (електронні листи, звичайні листи, керівництва, угоди, контракти і т.д.): Це інформація Компанії, яка не повинна розголошуватися за межами Компанії або навіть в самій Компанії, якщо для цього немає комерційних підстав. Аналогічно, будь-яка інформація, отримана від Замовника не повинна розголошуватися або передаватися за межі Компанії або навіть співробітникам Компанії, до яких дана інформація не має відношення.

Одним словом, жоден Співробітник не має права розголошувати торгові таємниці Компанії (комерційні або інші), будь-яку конфіденційну або особисту інформацію, до якої він має доступ, з метою забезпечення належного виконання своїх обов’язків. Дане зобов’язання також поширюється на певний період часу, після того як співробітник покинув Компанію.

2.1.1 Ресурси Компанії

Ресурси Компанії це ресурси надаються співробітникам для ефективного і продуктивного виконання їх щоденних обов’язків. До тих пір поки Компанія надає всі необхідні ресурси, будь то обладнання чи інше, з метою ефективного здійснення діяльності Компанії її співробітниками, співробітник несе відповідальність за такі ресурси і використовує їх тільки в робочих цілях. Ні в якому разі такі ресурси не повинні передаватися третім особам за межами Компанії або використовуватися в особистих цілях. Також, співробітники несуть відповідальність за прийняття відповідних заходів для захисту таких ресурсів.

2.1.2 Поведінка співробітників

Кожен співробітник Компанії незалежно від його посади представляє свою організацію по всьому світу. Сприйняття компанії складається з поведінки співробітника, який в ній працює. З цієї причини, необхідно застосовувати високопрофесійні стандарти і правила етикету незалежно від ситуації або наявних протиріч. Ці стандарти і правила етикету застосовуються між самими співробітниками компанії.

2.1.3 Дискримінація

Заборонено дискримінацію за статевою та расовою ознакою в будь-якому її прояві. Компанія Complex Solutions зобов’язується надавати рівні можливості всім особам без будь-якої дискримінації за принципом раси, статі, громадянства, етнічного або національного походження, мови, віку (за винятком неповнолітніх), сімейного статусу, сексуальної орієнтації, релігії або непрацездатності. Компанія Complex Solutions зобов’язується надавати безпечні робочі умови своїм співробітникам в рівній мірі. Будь-який співробітник, який знайшов порушення цієї політики піддасться дисциплінарному стягненню, яке в свою чергу може привести до звільнення з Компанії.

2.1.4 Боротьба з хабарництвом і корупцією

Згідно нашій політиці, необхідно дотримуватися всіх законів, спрямовані на боротьбу з хабарництвом, згідно з усіма законами в країні, де компанія Complex Solutions здійснює свою діяльність, і безпомилково вести облік по всіх операціях компанії Complex Solutions. Також політика компанії Complex Solutions має на увазі пошук агентів, консультантів і ділових партнерів, які будуть працювати від імені компанії Complex Solutions для контролю за дотриманням таких законів і практик.

2.1.5 Заборони компанії Complex Solutions

Пропозиція, надання, вимога або схвалення хабара, будь то готівковими коштами або просто спонукання на таку дію, особі або компанії, незалежно від того де вони розташовуються і є державними службовцями, органами, приватними особами або компанією, від співробітника, агента або іншої особи або органу, який здійснює діяльність від імені компанії Globalink, з метою отримання комерційних, договірних або нормативних привілеїв для компанії Globalink, аморальним способом або з метою отримання особистої, матеріальної або іншої вигоди для будь-якої особи або іншої особи, пов’язаного з таким обличчям.

2.1.6 Співробітникам Компанії суворо забороняється:

Надавати пряме або непряме пожертвування коштів або інших цінностей Урядовим службовцям для отримання незаслуженої комерційної вигоди або отримання або збереження ділових можливостей.

Надавати путівки, подарунки або внески на політичні цілі, для отримання будь-якої вигоди від Урядових службовців.

Здійснювати будь-яку стимулюючу оплату

Вести неповний, невірний або неточний облік операцій, здійснюваних компанією Complex Solutions

Така політика не має на увазі заборону на такі дії, за умови, якщо вони є стандартними, і ведуться щодо належного обліку:

Стандартне і відповідне гостинність.

Надання формального подарунка в певний час (наприклад, на Новий рік, Міжнародний жіночий день)

Компанія не забороняє прямі або непрямі пожертвування до благодійних установ, але радить робити це з обережністю, і не в політичних цілях, а також не надавати будь-які неналежні платежі державним службовцям або третім особам з метою отримання будь-якої вигоди.

Пропозиція рекламних матеріалів Компанії, таких як відомості, про компанії, презентації, маршрутні карти, зразки дослідження доріг, і т.д. з метою допомогти особі чи органу в прийнятті ефективного рішення. Такі матеріали не несуть комерційної цінності і призначені тільки для інформування клієнтів.

Прийняття рішень не завжди дається з легкістю. Співробітник може в будь-який час звернутися до Департаменту з управління якістю або Юридичний департамент за отриманням консультацій про хабарництво.

2.1.7 Конкурентна і антимонопольна політика

Компанія Complex Solutions строго дотримується принцип чесної конкуренції і дотримання антимонопольного законодавства по всьому світу. У різних країнах є відмінності в антимонопольному та конкурентному законодавствах. Для нас важливо, щоб співробітники зверталися за консультацією до Юридичному департаменту щоразу, коли здійснення їх діяльності стосується цих питань. Недотримання таких законів може призвести до накладення кримінальних і цивільно-правових санкцій, значного підриву бізнесу і негативному впливу на репутацію компанії.

2.1.8 Роз’яснення

Антимонопольне і конкурентне законодавство, як правило, не допускає здійснення наступних дій:

Змова з конкурентом з метою обмежити торгівлю, наприклад, установка ціни, розподіл споживачів і координування заходів щодо надбавку ціни.

Змова з іншими компаніями, які бажають, щоб компанія Complex Solutions не співпрацює з іншою компанією, наприклад, змова з основними транспортними компаніями не співпрацювати з будь-якою компанією, що надає знижки.

Зловживання своєю позицією на ринку збуту шляхом зниження цін з метою нашкодити конкурентам.

2.1.9 Експортна, імпортна політика і політика щодо дотримання законів про міжнародну торгівлю

Політика компанії Complex Solutions дотримується всіх законів про міжнародну торгівлю, експорті та імпорті, у всіх країнах, в яких здійснює свою діяльність.

Роз’яснення: Як правило, Закон про регулювання зовнішньої торгівлі Дотримуватися всіх законів про міжнародну торгівлю і нормативні акти всіх країн, в яких компанія Complex Solutions здійснює свою діяльність.

Дотримуватися політику щодо дотримання законів і стандартів з міжнародної торгівлі, і здійснювати управління відповідністю стандартам з міжнародної торгівлі за допомогою Департаменту з управління якості.

Керівник по контролю за якістю та відповідністю аудиторських перевірок або член Комітету з нагляду і контролю повинен проводити оцінку і надавати на розгляд інформацію про дотримання закону про міжнародну торгівлю Генеральному директору компанії, для подальшої передачі такої інформації урядовому органу, що знаходиться в країні, в якій компанія Complex Solutions здійснює свою діяльність.

Закони про контроль експорту

Згідно з усіма законами про контроль експорту в країнах, в яких компанія Complex Solutions здійснює свою діяльність.

Отримувати консультації у Юридичного компанії обслуговує Complex Solutions про закони, про контроль експорту в певних країнах.

Закони про імпорт, країні походження і маркування товарів Дотримуватися всіх чинних місцеві митні і імпортні закони і правила, включаючи ті, за якими повинен бути точно документація, маркування країни походження, класифікація товарів і декларації митної вартості, включаючи безготівковий розрахунок (таку як обладнання та його комплектуючі ) Отримання консультацій і вказівок у вашого місцевого керівника з імпорту, керівника філії або генерального керівника Департаменту з митних і транзитним питань в Головному офісі, за участю в спеціальних програмах по зниженню мит, які керуються угодами про вільну торгівлю (NAFTA, CAFTA, і т.д .), тобто митні склади, тимчасовий імпорт під митним зобов’язанням, звітність, повернення мита і т.д.

2.2.1 Антібайкотное законодавство

Політика компанії Complex Solutions наказує, що Компанія не повинна застосовувати будь-які обмежувальні торгові практики або бойкот, заборонений відповідно до місцевого законодавства.

2.2.2 Компанія Complex Solutions забороняє

Передачу будь-яких товарів, технологій або послуг, що підлягають експортному контролю без необхідного офіційного дозволу на експорт.

Надання неточних, неповних або непідтверджених інвойсів якої документації на імпорт, включаючи відповідний опис, класифікацію, вартість, країну походження або якість продукції.

Недонесення про які-небудь поправки, внесені до митних декларації з регулювання ціноутворення, непрямих платежів, або отриманих кредитів.

2.2.3 Розслідування та заходи щодо усунення

Кожна особа, яка діє від імені компанії Complex Solutions, несе відповідальність за дотримання політики у сфері нагляду за відповідністю. Таким чином, всі співробітники / постачальники несуть відповідальність за своєчасне донесення про можливі порушення політики компанії Complex Solutions. Особливо важливим є виявлення проблем, що виникають на початкових етапах, і інформування про такі проблеми, так як це допоможе не допустити серйозних втрат, накладень пені, штрафів та втрати довіри до компанії Complex Solutions.

Доповідь про яке порушення політик компанії Complex Solutions В першу чергу, кожен співробітник компанії Complex Solutions повинен знати, що в компанії Complex Solutions діє сувора політика, яка забороняє приймати відповідні дії проти особи, доповів про невідповідність або сприяє розслідуванню Компанії. Важливість зростання передбачуваних порушень закону або політики компанії Complex Solutions велика, так як такі порушення можуть бути небезпечним для співробітників, клієнтів компанії і Компанію в цілому.

Існує два способи донесення про можливе порушення закону або політики компанії Complex Solutions в усній або письмовій формі:

Безпосередньому керівництву. Співробітники можуть звернутися при необхідності до їх безпосереднього начальника або керівника наe-mail: info@solution4u.com.ua

Департаменту з управління якості і Департаменту з управління корпоративної соціальної відповідальності: Співробітник може доповісти про правопорушення, відправивши скаргу на e-mail info @ solution4u.com.ua або звернутися до керівника по якості та відповідності аудиторської перевірки або чолі компанії, або до Відділу продажу та маркетингу і повідомити про недотримання в усній формі.

2.2.4 Анонімність

Якщо співробітнику незручно доповісти про підозрюваного порушення політики свого керівника, або якщо такий співробітник вважає, що він представив неточний доповідь свого керівника, то в такому випадком співробітник може звернутися до Керівнику по якості та відповідності аудиторських перевірок, попросивши про анонімність (незважаючи на те, що анонімний доповідь заборонений за законом країни, в якій компанія Complex Solutions здійснює свою діяльність).

2.2.6 Розслідування та заходи щодо усунення

Після повідомлення представленого в Департамент з управління якості, відповідний керівник повинен почати розслідування, використовуючи внутрішні і зовнішні (при необхідності) джерела (особи), які мають досвід в області правопорушення. Це повідомлення необхідно представити учасникам групи, що займається розслідуванням такого правопорушення (Керівник Юридичного департаменту, Фінансовий директор, і т.д.). Таке розслідування здійснюється дуже швидко і таємно. В кінці співробітника повідомляють про розслідування та застосовних виправних заходи.

2.2.7 Відповідні дії

Компанія Complex Solutions забороняє застосовувати будь-які дії у відповідь проти особи, яка повідомила про порушення або сприяє розслідуванню компанії. Скарги, що подаються з благими намірами не поставлять під співробітника накладення будь-яких санкцій, незалежно від того чи є факти точними чи ні, і не поставлять під застосування виправних заходів. Якщо співробітник вважає, що він зіткнувся з будь-яким відповідною дією, то він може негайно звернутися до Департаменту з управління якістю або до вищестоящого керівництва, уповноваженого проводити розслідування.

2.2.8 Охорона здоров’я, праці та навколишнього середовища

Компанія Complex Solutions зобов’язується здійснювати свою діяльність у відповідності з усіма застосовними правилами з охорони здоров’я, праці та навколишнього середовища. Компанія несе відповідальність за забезпечення безпечних умов праці, які не можуть негативним чином вплинути на навколишнє середовище або суспільство, в якому компанія Complex Solutions здійснює свою діяльність.

2.2.9 Чесність

Всі операції компанії повинні виконуватися належним чином відповідно до правил компанія і чинним законодавством. Якщо співробітник стикається з будь-якої проблемою, для вирішення якої необхідні роз’яснення, вказівки або інша допомога, то він може звернутися за консультацією до наступних осіб:

Безпосередній начальник або керівник

Начальник відділу кадрів

Голова департаменту

Будь-який член Комітету з нагляду і контролю

3.Охорона здоров’я, праці та навколишнього середовища

Застосовується до діяльності нашої Компанії в цілому і є невід’ємною частиною нашої системи управління. Здійснюючи свою діяльність, ми керуємося принципами забезпечення безпечних і санітарно-гігієнічних умов праці і захисту навколишнього середовища в регіонах, де ми здійснюємо свою діяльністю.

Ми намагаємося зайняти лідируючі позиції в регіонах, де ми здійснюємо свою діяльність, і таким чином несемо відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства України щодо охорони здоров’я, праці та навколишнього середовища, міжнародних стандартів і правил з охорони праці та промислової безпеки регіонів, і за дотримання внутрішніх правил Компанії. Кожен співробітник несе відповідальність за дотримання всіх правил безпеки, використання захисного спорядження при необхідності, участь в програмах навчання техніці безпеки і інформування керівників про небезпечні робочих умовах.

Кожен співробітник має право і зобов’язання відмовитися від виконання роботи при небезпечних робочих умовах. На виконання обов’язків компанією, кожен працівник компанії отримає безпечне для здоров’я робоче місце.

3.1 Довкілля

Компанія Complex Solutions бере участь і веде контроль за реалізацією Програми сталого розвитку “Green Office”. Вся використана офісний папір і все використані пакувальні матеріали будуть направлені в пункт прийому утильсировини для подальшої переробки. Завдяки цій програмі, ми піклуємося про навколишнє середовище, і закликаємо наших партнерів і клієнтів робити те ж саме.

Завдяки розподілу відходів та заходів щодо ліквідації забруднення, компанія Complex Solutions підключає спеціальні організації по знищенню, перевезення та подальшої утилізації відходів, вироблених в результаті діяльності автотранспортних підприємств. В рамках розробленої стратегії по скороченню негативного впливу на навколишнє середовище, компанія Complex Solutions здійснює регулярне оновлення свого автопарку.

Компанія Complex Solutions зобов’язується постійно вдосконалювати свою екологічну ефективність, запобігати забруднення і покращувати ефективність використання ресурсів, включаючи енергію, воду, пакувальні та інші сировинні матеріали.

Завдяки твердій прихильності Політиці в галузі охорони здоров’я, праці та навколишнього середовища, компанія Complex Solutions проводить регулярні навчання своїх співробітників; крім того, порядок затвердження субпідрядників міцно ґрунтується на принципах екологічної відповідальності Компанії.

4. Людські ресурси

Компанія Complex Solutions націлена на забезпечення конкурентних і справедливих умов найму і рівній можливості розвитку і вдосконалення співробітників, використовуючи свої особисті якості та комерційні цілі.

Під час здійснення міжнародних операцій, компанія Complex Solutions завжди підтримувала права людини, як встановлено в Декларації ООН і діючих нормах Міжнародної організації праці. Відповідно до процедури найму, на роботу не можуть прийматися особи, які не досягли повноліття.

4.1 Рівні умови працевлаштування

Компанія Complex Solutions зобов’язується надавати рівні можливості всім особам без будь-якої дискримінації за ознакою раси, статі, національності, етнічного або національного походження, мови, віку (за винятком неповнолітніх), сімейного статусу, сексуальної орієнтації, релігії і працездатності. Компанія не допускає утисків в будь-якій формі на робочому місці і надає хорошу винагороду за навички, виконання, конкурентоспроможність в умовах місцевого ринку.

Всі співробітники зобов’язані дотримуватися політику, а будь-яке порушення може призвести до дисциплінарного стягнення, включаючи звільнення.

4.2 Найм і розвиток персоналу

Компанія Complex Solutions націлена на залучення найбільш кваліфікованого персоналу. Всі призначення на посаду повинні грунтуватися на особистих здібностях і ділові якості. Політика компанії Complex Solutions має на увазі заохочення співробітників з метою їх кар’єрного розвитку. Це досягається шляхом надання професійного навчання, і при необхідності, призначення на будь-яку посаду у відділі зі співробітниками з відповідною кваліфікацією і досвідом.

4.3 Винагорода

Компанія Complex Solutions спрямована на залучення, стимулювання висококваліфікованого персоналу за допомогою надання їм окладу, що встановлюється на конкурсній основі і соціальних пакетів, необхідних для здійснення індивідуальної або комерційної діяльності, а так само на зовнішньому ринку праці.

4.4 Взаємовідносини

Політика компанії Complex Solutions має на увазі взаємини зі співробітниками для полегшення ведення бізнесу, прийняття ділових рішень і отримання будь-яких відгуків та ідей від співробітників щодо ведення бізнесу.

4.5 Скорочення персоналу

Підхід компанії Complex Solutions до реорганізації характеризується детальним плануванням, залученням всіх відповідних осіб, а також поданням альтернативних можливостей з метою зведення особистого негативного впливу до мінімуму. Приватні компанії застосовують свою власну політику скорочення персоналу для забезпечення їх відповідності всім місцевим законодавчим вимогам.

4.6 Обсяг робіт

Заяву про принципи політики, що проводиться компанією Complex Solutions в здійсненні своєї діяльності.

4.7 Обов’язки

Начальник відділу кадрів є організатором Політики з відбору та найму персоналу компанії Complex Solutions. Спеціаліст по кадрам доповідає йому / їй про наявні питаннях щодо людських ресурсів і здійснює контроль за здійсненням політики. Кожен Відділ несе відповідальність за розвиток місцевої політики для забезпечення виконання цілей такої політики.

5.Політика по боротьбі з корупцією та хабарництвом

5.1 Введення

Хабарництво і корупція представляють серйозний ризик для всіх типів бізнесу. Ці ризики можуть призвести до необмежених штрафів, тюремного ув’язнення окремих осіб і втрати репутації компанії. Контроль за виконанням антикорупційних законів і законів, спрямованих проти хабарництва, у багатьох країнах стає все більш суворим і стосується діяльності, яка ведеться компанією через співробітників або третіх осіб, що діють від імені компанії в різних міжнародних юрисдикціях.

Хабарництво або корупцію можна визначити як пропозицію, обіцянку, надання, прийняття або вимога вигоди як заохочення за дію, що є незаконним або обманним.

Найпоширеніші форми корупції і хабарництва виходять з:

Платежів співробітникам компанії або їх родичам або третім особам, з метою гарантії отримання вигоди в ділових операціях.

Внесків до політичних структур з метою гарантії отримання вигоди в ділових операціях.

Благодійних спонсорських підтримок з метою гарантії отримання вигоди в ділових операціях.

Платежів за спрощення формальностей або виплат як «подяки» в цілях гарантії або прискорення необхідних ділових операцій.

Подарунків, знаків вдячності та інших витрат з метою гарантії отримання вигоди в ділових операціях. Корпоративна поведінка компанії Complex Solutions ґрунтується на принципах відповідальності, чесності та сумлінності, і Компанією не береться жодна з форм корупції і хабарництва.

5.2 Мета

Метою даної політики є визначення позиції компанії Complex Solutions щодо корупції та хабарництва і позначення деталей процесу встановлення обов’язку за спостереженням і дотриманням даної позиції.

5.3 Область застосування

Дана політика застосовується щодо всіх співробітників компанії Complex Solutions, персоналу, що має відношення до Компанії, і третім особам, що діють від імені та в інтересах Компанії, і поширюється на всі ділові операції у всіх юрисдикціях діяльності компанії Complex Solutions. Для цілей даної політики «персонал, що має відношення до Компанії» включає членів сімей (подружжя, дітей, також не рідних дітей, батьків і т.д.)

Дана політика застосовується спільно з Кодексом Підприємства по Бізнес Етиці, Правил щодо Конфліктів Інтересів, Стандартів Подарунків і розважальні заходи.

5.4 Політика

Компанія Complex Solutions не має відношення до корупції та хабарництву, це суперечить політиці Компанії щодо будь-якого співробітника або третіх осіб, що діють від імені та в інтересах Компанії з проханням, пропозицією, вимогою, твором або отриманням будь-яких платежів або заохочень, які є незаконними, неетичними або облудними.

Етичний кодекс компанії Complex Solutions детально представляє зобов’язання Компанії щодо забезпечення ведення бізнесу в усіх аспектах відповідно до строгих етичними, професійними стандартами і нормами закону.

Правила щодо Конфліктів Інтересів відображають зобов’язання Компанії щодо забезпечення неучасті її працівників в діях, які можуть викликати або допустити конфлікт інтересів з діяльністю Компанії.

Стандарти подарунків і розважальних заходів компанії Complex Solutions представляють зобов’язання Компанії для того, щоб пропозиція або приймання знаків вдячності і подарунків було прийнятним і відповідним і таким, що підлягає адміністративній перевірці.

Компанія Complex Solutions забороняє використання контрактів або договорів про консультаційні послуги для проведення неналежних платежів через агентів або посередників в громадські або урядові структури.

Компанія Complex Solutions робить прямі або непрямі внески в політичні партії. Компанія Complex Solutions шанобливо ставиться до всіх законів, що стосуються протидії корупції та хабарництву у всіх юрисдикціях, в яких діє компанія, особливо до законів, які мають пряме відношення до спеціальних або локальним комерційним процесам.

5.5 Обов’язки

Комітет з нагляду і контролю зобов’язаний встановлювати політику в компанії Complex Solutions, підтримувану відповідної корпоративної культурою, яка забороняє корупцію і хабарництво серед співробітників компанії Complex Solutions або третіх осіб, що діють від імені та в інтересах Компанії.

Генеральний Директор, Головні Керуючі директора та Директора філій зобов’язані встановлювати відповідні обов’язки, правила і цілі, порядки, тренінги та внутрішній контроль щодо їх діяльності для постійного здійснення даної політики в усіх юрисдикціях.

Обов’язком Управління кожного Бізнес Підрозділи є контроль за тим, щоб всі співробітники компанії Complex Solutions і всі особи, що діють від імені та в інтересах компанії Complex Solutions, були повідомлені про цій політиці, і відповідна перевірка її дотримання мала місце щодо призначення всіх таких учасників і моніторингу їх діяльності.

Обов’язком кожного співробітника компанії Complex Solutions є дотримання умов цієї політики. У разі якщо співробітник вважає, що умови політики дотримуються неналежним чином, йому необхідно негайно представити це увазі безпосереднього Керівника з метою вжиття відповідних заходів.

Як частина цієї політики і корпоративної політики Компанії всі співробітники можуть без побоювання заходів доповісти Керівництву, в разі якщо вони помічають факт порушення політики, правил, інструкцій Компанії. Все що виникли проблемні питання ретельно вивчаються і вирішуються.

5.6 Дотримання зобов’язань політики

Дотримання зобов’язань даної політики є неодмінною для всіх співробітників компанії Complex Solutions і постачальників, регулярно перевіряється для забезпечення доцільності, ефективності та відповідності політики діяльності Компанії та юрисдикцій, в яких вона діє.

Керівник по контролю якості і дотримання технологічного процесу зобов’язаний представляти щорічний звіт Комітету з нагляду і контролю щодо застосування і дотримання цієї політики.

Будь-які питання, що виникли, щодо недотримання умов цієї політики негайно розглядаються і вирішуються прийняттям відповідних заходів. Керівник по контролю якості і дотримання технологічного процесу подає звіт стосовно тих питань та результатами їх перевірок до Комітету.

Недотримання умов даної політики призводить до дисциплінарного порушення, звільнення з роботи і може привести до цивільних або кримінальних розглядів.